วิธีอัปเดต Android 5 และ Android 7 เป็นเวอร์ชันล่าสุด ตอนติดตั้งทับอันเก่า

ผู้ใช้บางคนอัปเดต NoxPlayer เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว คงจะพบปัญหาที่โปรแกรมจำลองหลักเป็นเวอร์ชันล่าสุด แต่โปรแกรมจําลองใหม่ด้วยเวอร์ชัน Android แตกต่างกันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด ดังแสดงในรูปด้านล่าง

คลิกที่มุมขวาบนได้ดูข้อมูลหมายเลขเวอร์ชันของ NoxPlayer ไปที่เวอร์ชัน Nox ดูสี่หลักสุดท้าย คุณสามารถดูข้อมูลเวอร์ชันล่าสุด

ตัวอย่างเช่น ตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดของสี่หลักสุดท้ายคือ 1121 ถ้าคุณติดตั้งเวอร์ชัน Android 5 ล่าสุดทับอันเก่า สี่หลักสุดท้ายเวอร์ชัน Android 7 คือ 1105

ติดตั้ง Android 5 เวอร์ชันล่าสุด และติดตั้ง Android 7 เวอร์ชันล่าสุดอีกครั้ง ต้องทับติดตั้งทั้ง Android 5 กับ Android 7

สุดท้าย Android 5 กับ Android 7 จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดพร้อมกันแล้ว