One Punch Man: World เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว! เริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ด้วยวิธีการเล่นใหม่แบบเต็มพิกัด!

“One Punch M ……อ่านต่อ……