Crossout Mobile-เกม 3D PvP Battles น่าเล่นเปิดให้บริการสโตร์ไทยแล้ว

“Crossout Mobile”เป็นเกม 3D PvP Battles บังคับยานพาหนะต่อสู้ ตอนนี้ได้เปิดให้บริการสโตร์ไทยแล้ว