【Tower of Fantasy】รู้จักตัวละครใหม่ ‘Frigg / ฟริกก์’ ก่อนใครที่นี่! – ใช้ชุดอาวุธอะไรได้ผลเต็ม? มีสกิลไหนบ้าง?

Tower of Fantasy ไ ……อ่านต่อ……