การอัพเดต Blade&Soul Revolution ข้อมูลที่คุณพลาดไม่ได้

【Blade&Soul Re ……อ่านต่อ……

วันแรกที่เล่น Cookie Run: Kingdom กับคุกกี้รัน: ศึกคุกกี้หนีเตาอบในคอมเดียวกัน

มาแล้ว พร้อมจะสร้า ……อ่านต่อ……