VPN 4 Games ทะลุบล็อคขจัดปัญหาแลคจากอินเตอร์เน็ตบนPC

สำหรับใครที่เล่นเกมบน Nox แล้วเกิดอาการแลค ปิงสูง แกว่ง จากอินเตอร์เน็ตที่ใช้หรือเล่นเกมนอกประเทศไม่ได้ เช่น ROV, Durango, Darkness ทาง Nox มีโปรแกรมคู่มาแนะนำ คือบริการ VPN4Games เมือเชื่อมต่อแล้วจะปรับอินเตอร์เน็ตให้ออกนอกดีขึ้นลดอาการแลคของเกมและช่วยให้ทะลุบล็อคข้อจำกัดของเกมที่บล็อคโซนนอกได้ VPN4Games คืออะไร ……อ่านต่อ……